Рубрика: Նախագծեր, Ուսումնական նյութեր

Սովորողների նախագծերի արդյունքները

Էլեն Մկրտչյան և Ստելլա Սարխոշյան-Քաղցրահամ ջրերի հիմնախնդիրները

Արայիկ Խաչատրյան-Քաղցրահամ ջրերի հիմնախնդիրները

Գայանե Օհանյան-Քաղցրահամ ջրերի հիմնախնդիրները

Դավիթ Խալաթյան-Քաղցրահամ ջրերի հիմնախնդիրները

Ժորա Ստեփանյան-Քաղցրահամ ջրերի հիմնախնդիրները

Արփի Սահակյան-Քաղցրահամ ջրերի հիմնախնդիրները

Անատոլի Լալայան-Քաղցրահամ ջրերի հիմնախնդիրները