Թաղարները համալրվում են

Ամառվա ընթացքում չորացած ծաղիկների թաղարները պարբերաբար համալրվում են.