Рубрика: Uncategorized

Բնագիտության գնահատում

Բնագիտությու առարկան գնահատանիշով չի գնահատվում։ Գնահատելիս հաշվի ենք առնում սովորողի բլոգային աշխատանքը, գործնական աշխատանքը, այսինքն մասնակցությունը պարտիզապուրակային գործունեությանը, բանավոր խոսքը, երբ սովորողը բանավոր ներկայացնում է տեսական նյութը, մասնակցությունը նախագծերին, ջերմոցային աշխատանքներին, ֆլեշմոբի մասնակցությունը։ Այս ամենը հաշվի առնելով, էլ. մատյաններում, ամիսը մեկ անգամ կարճ՝ մեկ, երկու բառով գրանցվում է սովորողի գիտելիքների մասին տվյալներ։