Ջերմոցում աշխատանքային եռուզեռ է

Ջերմոցում աշնանացանի ժամանակն է։ Մարգերից մեկի մի մասը մաքրեցինք, փորեցինք, փոցխեցինք և հազարի սերմեր ցանեցինք, որպեսզի սածիլներ ստանանք։ Հետո սածիլները կտեղափոխենք համապատասխան վայր։

Եռանդով, հավեսով ու սիրով

Պարտիզապուրակային աշխատանքների լավագույն շրջանն է, իսկ մենք, ինչպես իսկական պարտիզպաններ մաքրում ու խնամում ենք մեր տարածքը։

 

Բնագիտության դասընթացի առօրյան

Բնագիտության գործնական պարապմունքը նկուղային հատվածում համարում ենք բացված և ստացված։ Դասընթացի ժամանակ մի խումբ սովորողներ աշխատեցին ագարակում, մյուսը՝ բակում, երրորդ խումբը ծաղիկների խնամքով զբաղվեց, իսկ չորրորդը՝ թաղարների թարմեցմամբ։

 

 

Բարձունքի հաղթահարում նախագծով դեպի Արմաղան

20190614_120820Երկօրյա հայրենագիտական-ճամփորդական նախագիծ, «Բարձունքի հաղթահարում»:


Մեկնում՝ սեպտեմբերի 21-ին, ժամը՝ 09:00,  Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու բակից
Վերադարձ՝ սեպտեմբերի 22-ին, ժամը՝ 18:00, Մայր դպրոց
Նախագիծ՝  «Բարձունքի հաղթահարում. Արմաղան», «Գետը համայնքումԱրգիճի,Վարդենիս», «Կրթական փոխանակումներ՝  Արտուշ Խաչատրյանի   , «Սարերի Բարիք սոցիալական ձեռնարկություն չորանոց » կազմակերպության կամավորների և այնտեղ իրենց ուսումնական աշխատանքում հմտացող սովորողների հետ։
Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի սովորողներ։ Читать далее

Նկուղը՝ որպես լաբորատորիա

Արդեն մի քանի օր է սովորողների հետ կարգի ենք բերում Արևմտյան դպրոցի նկուղներից մեկը բնագիտության դասընթացն իրականացնելու համար։ Մաքրեցինք, դասավորեցինք, տեղափոխեցինք և հիմա տարածքն արդեն պատրաստ է։

Երկրի մակերևույթի հիմնական ձևերը։ Հարթավայրեր

Երկրի մակերևույթն ամենուրեք նույն ձևը չունի: Մայրցամաքների վրա և օվկիանոսների հատակում կան բազմաթիվ անհարթություններ՝ հարթավայրեր, լեռներ, բլուրներ, ձորեր, խորն անդունդներ ե այլն:

Մակերևույթի բոլոր ձեերն առաջանում են Երկրի ներքին (ներծին) ե արտաքին (արտածին) ուժերի շնորհիվ: Ներծին ուժերից ձեզ արդեն հայտ­նի են երկրակեղևի ուղղաձիգ ե հորիզոնական շարժումներր, երկրաշարժերն ու հրաբխային ժայթքումներր: Այս ուժերի ազդեցությամբ երկրակեղևի  առանձին տեղամասեր կոտրատվում է, որոշ մասեր բարձրանում են, մյուսներր՝ իջնում, տեղի է ունենում ապարաշերտերի ծալքավորում:

Երկրի մակերեույթի փոփոխող արտածին ուժերից են Արեգակի էներ­գիան, հոսող ջուրր, քամին, սառցադաշտերր, ծովերի ալեբախությունը և, անշուշտ, մարդու ներգործությունը:

Այդ երկու ուժերը հավերժ պայքարի մեջ են: Ներծին ուժերն ստեղծում են անհարթություններ՝ նոր լեռներ, իջվածքներ և այլն: Իսկ արտածին ուժերը, դրան հակառակ, քայքայում են լեռնային ապարներր, լցնում իջվածքներր և հարթեցնում մակերևույթր: Արտածին ուժերին միլիոնավոր տարի­ներ են անհրաժեշտ՝ լեռներր հարթեցնելու համար: Մինչդեռ ներծին ուժերը րոպեների րնթացքում կարող են հրաբխային նոր լեռներ գոյացնել:

Այսպիսով՝ ներծին ե արտածին ուժերի շնորհիվ ձևավորվել են Երկրի մակերևույթի ներկա ձևերր:

Երկրի մակերեույթի հիմնական ձևերն են հարթավայրերն ու լեռներր: Մակերևույթի այս ձևերն իրարից տարբերվում են ծովի մակարդակից իրենց բարձրությամբ: Առանձնացնում են բարձրության երկու տեսակ՝ բա­ցարձակ և հարաբերական:

Ցամաքի վրա որևէ կետի բարձրությունը ծովի (օվկիանոսի) մակար­դակից կոչվում է բացարձակ բարձրություն:

Օրինակ՝ Երեանի բարձրությունր ծովի մակարդակից մոտ 1000 մ է, իսկ Մեծ Արարատինը՝ 5165 մ: Ծովի մակարդակից Երկրի մակերևույթի ա­մենաբարձր կետր Ջոմոլունգմա (էվերեստ) լեռնագագաթն է՝ 8848 մ:

Երկու կետերի բացարձակ բարձրությունների տարբերությունը կոչվում է հարաբերական բարձրություն:

Օրինակ՝ Մեծ Արարատի հարաբերական բարձրությունր Երևանի նկատմամբ 4165 մ է, այսինքն՝  5165 մ — 1000 մ = 4165 մ:

Երկրի մակերևույթի հիմնական ձևերից ծանոթանանք հարթավայրերին:

Հարթավայրերր ցամաքի հարթ կամ թույլ բլրավետ, րնդարձակ տարածություններն են:

Հարթավայրերր զբաղեցնում են ցամաքի մակերեույթի 3/5 մասր:

Հարթավայրերն առաջանում են տարրեր ճանապարհով:

 1. Լեռների քայքայման հետևանքով: Հնագույն լեռները միլիոնավոր տարիների րնթացքում արտածին ուժերի ազդեցությամբ քայքայ­վում են ու վերածվում հարթ տարածքների:
 2. Ծովի հատակի բարձրացման պատճառով: Երկրակեղեի ուղղաձիգ շարժումների հետևանքով՝ նստվածքներով ծածկված ծովի հատակը դանդաղ բարձրանում է և վերածվում ցամաքի:
 3. Լավային հոսքերի հետեանքով: Հրարխի ժայթքումից առաջացած լավան հոսելով լցվում է գոգավոր տարածություններ և հարթեցնում: Նման ձևով առաջացած հարթավայրերր սովորարար փոքր են լի­նում, օրինակ՝ մեր երկրում՝ Աշոցքի, Կոտայքի և այլ հարթավայ­րի։
 • Գետերի ջրաբերուկների կուտակ­ման հետևանքով: Խոշոր գետերի մի­ջոցով տեղափոխված նյութերր (գլա­քար, խիճ, ավազ, տիղմ ե այլն), կուտակվելով, առաջացնում են հարթա­վայրեր: Նման եղանակով գոյացած աշխարհի խոշոր հարթա­վայրերից են՝ Ամազոնի, Մեծ Չինական, Սիջագետքի ե այլն:

Ըստ օվկիանոսի մակարդակից ունեցած րարձրության՝ հարթավայրերր լինում են դաշտավայրեր (մինչև 200 մ), րարձրավայրեր (մինչև 500 մ), սարահարթեր (500 մ-ից րարձր) ե ցածրավայրեր (օվկիանոսի մակարդակից ցածր):

Սարահարթ

 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ ուժերի ազդեցությամբ է ձևավորվում Երկրի մակերևույթը:
  1. Որո՞նք են Երկրի մակերևույթի հիմնական ձևերը: Ի՞նչ է հարթա­վայրը:
  2. Ի՞նչ են ցույց տալիս բացարձակ և հարաբերական բարձրություն­ները:
  3. Հարթավայրերն ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լինում։
  4. Հարթավայրերն ըստ բացարձակ բարձրության ի՞նչ տեսակների են լինում

Բնագիտության դասընթացի կազմակերպում

2018-19թթ. ուս. տարվա բնագիտության դասընթացի կազմակերպումը տարբերվել են նախորդ տարիներից. յուրաքանչյուր հանդիպմանը սովորողները աշխատել են տարբեր խմբերով, 4-5 հոգանոց:

 • պարտիզպանների խումբ՝ աշխատել են բակում հետո նաև ջերմոցում իմ տված ցուցումներով, այգեպանի կամ կազմակերպչի հետ: Կատարած աշխատանքներին հետևել եմ դասամիջոցներին և ազատ ժամերին
 • ագարակում աշխատողների խումբ(արևմտյան դպրոցի սովորողներ)՝ աշխատել են ընկեր Էդմոնի և ընկեր Էդգարի ցուցումներով
 • դպրոցի ծաղիկների խնամք՝ իմ տրված ցուցումներով
 • բնագիտության լաբորատորիայում սովորողների խումբ, ովքեր աշխատել են նախագծերով

Ամիսը մեկ անգամ այցելել ենք ուսումնական ագարակ՝ գործնական պարապմունքներ իրականացնելու :

Այցելություն աստղացուցարան նախատեսվում է տարին երկու անգամ:

Այս տարի ևս կաշխատենք անցած տարվա կառուցվածքով, միայն ավելացնեմ, որ Արևմտյան դպրոցի նկուղներից մեկը կարգի ենք բերում, որպեսզի գործնական պարապմունքները անցկացնենք նաև այդ տարածքում:

Ստորև ներկայացնում եմ խմբերը.

Հարավային դպրոց

Արևմտյան դպրոցի բնագիտության նախագծային խմբեր

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐ ԵՎ ԱՏՈՄՆԵՐ

Նյութերն ունեն բազմաթիվ հատկություններ: Այդ հատկությունների շնորհիվ դրանք կարող են փոխազդել միմյանց հետ կամ նույնիսկ ինքնուրույն քայքայվել` առաջացնելով նոր նյութեր: Читать далее

Ուսումնական փաթեթ

Դեկտեմբերի 16-20

Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում.

Ամփոփում ենք հաշվետվության ձևով. բլոգում բացում եք հաշվետվություն բաժինը, պատումի տեսքով գրում եք, թե ինչպես ենք անցկացնում բնագիտության ժամերը։ Ներքևում գրում եմ հուշող հարցերը.

1. Նկարագրեք, թե ինչպես և ինչ խմբերի ենք բաժանվում բնագիտության ժամին,

2.Ուր են գնում խմբերը

3. Պարտիզապուրակային գործունեությունը ում հետ եք անում, որտեղ, ինչ եք անում

4. Ինչ ուսումնական նյութեր ենք քննարկում

5. Ինչպես եք խնամում դպրոցի ծաղիկները

6. Չմոռանաք նաև ֆիլմերի դիտման մասին գրել

7. Ինչպես եք աովորել ծաղիկ տնկելը

8. Ինչ նախագծերի եք մասնակցել

Բոլոր նախագծերը կան ուսումնական փաթեթ բաժնում։ Ինչի մասին պատմեք կդնեք համապատասխան հղումը ձեր կամ իմ բլոգից, որտեղից նյութ կգտնեք։

Իմ ընտրության խմբի սովորողները նաև այդ մասին պետք է գրեն, թե ինչ ենք անում այդ ժամերին, ուր ենք գնում, ինչ նախագծեր ենք անում։

Որպես հիշեցում գրեմ, թե որտեղ ենք եղել. ագարակ, ջերմոց, բակային աշխատանքներ, քոլեջի ջերմոց լաբորատորիա և այլն։ Չմոռանաք այն ճամփորդությունների մասին, որ միասին ենք եղել։ Իմ բլոգը լավ ուսումնասիրեք, որտեղ կան բոլոր նախագծերը, արդյունքները, շատ նկարներ և ֆիլմեր, որոնք կարող եք օգտագործել ձեր հաշվետվություններում։

Դեկտեմբերի 9-13

4-րդ դասարան

Աղբյուր, գետ, լիճ

Ուսումնասիրում ենք Հայաստանում հանդիպող աղբյուրները, գետերը, լճերը։ Ընտրեք դրանցից մեկը և կազմեք ուսումնական նյութ և տեղադչեք բլոգում։

5- րդ դասարան

Համաշխարհային օվկիանոս։

Ջրի շարժումը համաշխարհային լօվկիանոսում

Դեկտեմբերի 2-6

4-րդ դասարան

Սիրելի՛ սովորողներ, սպասում եմ ձեր կատարած փորձերի հղումներին հողի կազմության հետ կապված։

Ծովեր և օվկիանոսներ

Գունավոր ծովեր

5-րդ դասարան

Ջրոլորտ։ Ջուրը բնության մեջ։ Ջրի հիմնական հատկությունները։

Համաշխարհային օվկիանոս։

Դեկտեմբերյան նախագծեր

Հայկական քաղցր սուջուխ

Ուսումնական ջերմոց

Ուսումնական ձմեռ

 

Նոյեմբեր  25-29

Ընթերցանության ուսումնական նյութեր՝

4-րդ դասարան

Ծովեր և օվկիանոսներ

Գունավոր ծովե

5-րդ դասարա

Երկրի մակերևույթի հիմնական ձևերը

Երկրաշարժեր

 

Նոյեմբերի 18-22

4-րդ դասարան

Ընթերցանության ուսումնական նյութեր

Մեզ սնող հողը

Նյութը ամրապնդելուց հետո կատարելու ենք փորձեր, հասկանալու համար նրա բաղադրիչները, մանրադիտակի օգնությամբ կուսումնասիրենք տարբեր բույսերի բջիջներ։

5-րդ դասարա

Պատրաստել ուսումնական նյութ հրաբուխի որևէ տեսակի մասին։

Երկրի արտաքին մակերևույթը փոփոխող արտածին ուժեր։

Նոյեմբերի 11-15

4-րդ դասարան

Պատրաստել ուսումնական նյութ Հայաստանի լեռներից որևիցե մեկի մասին։ Նյութը տեղադրել բլոգում և հղումը ուղարկել։

5-րդ դասարան

Երկրակեղևի կառուցվածքը։

Հրաբուխներ

Նոյեմբերի 4-8

Ընթերցանության ուսումնական նյութեր

4-րդ դասարան

Հարթավայրեր, լեռներ, բլուրներ

5-րդ դասարան

Քարոլորտ։ Երկրի ներքին կառուցվածքը։

Երկրակեղևի կառուցվածքը

Իրականացվող նախագծեր. նոյեմբեր

Պարտիզապուրակային աշխատանքներ

Ուսումնական ջերմոց-ջերմատուն

Տնկում ենք 30 խաղողի վազ

Հոկտեմբերի 28-նոյեմբերի 3

Առաջադրանքը 4-5 րդ դասարանցիների համար է. անհասկանալի հարցերի դեպքում գրեք, բայց մինչ գրելը ուշադիր կկարդաք.

Ուսումնական աշուն

Հոկտեմբերի 21-25

Ընթերցանության ուսումնական նյութեր

4-րդ դասարան

Ճանապարհորդություններ Աֆրիկայով

Ավստրալիայի հայտնագործումը

5-րդ դասարան

Հատակագիծ և քարտեզ: Մասշտաբ:Պայմանական նշաններ

Գծեք ձեր տան կամ սենյակի հատակագիծը և դրեք բլոգ։

Երկրի պտույտն իր առանցքի և արեգակի շուրջ

Իրականացվող նախագծեր

Պարտիզապուրակային աշխատանքներ

Ուսումնական ջերմոց-ջերմատուն

Ուսումնական Ագարակ

Տնկում ենք 30 խաղողի վազ

 

Հոկտեմբերի 14-18

Ուսումնական նյութեր

4-րդ դասարան

Կրկնել անցած թեմաները՝ Մայրցամաքներ և օվկիանոսներ, պատրաստել ուսումնական նյութ մայրցամաքներից որևէ մեկի մասին, որտեղ շեշտը պետք է դնեք այն տվյալի մասին, որը չկար բլոգում, այսինքն այնպիսի նյութ գտնել, որը կլինի հետաքրքիր և չկրկնվող: Նյութը անպայման լինի բլոգում, որի հղումն էլ պետք է ուղարկեք:

5-րդ դասարան

Լուսնի փուլերը

Երկրի ձևը, չափերը

Իրականացվող նախագծեր

Պարտիզապուրակային աշխատանքներ

Ուսումնական ջերմոց-ջերմատուն

Ուսումնական Ագարակ

Տնկում ենք 30 խաղողի վազ

Հոկտեմբերի 7-11

Ուսումնական նյութեր

4-րդ դասարան

Անտարկտիդա մայրցամաք

Կրկնել անցած մայրցամաքները

5-րդ դասարան

Գաղափար տիեզերքի մասին

Արեգակնային համակարգ

Իրականացվող նախագծեր

Պարտիզապուրակային աշխատանքներ

Ուսումնական ջերմոց-ջերմատուն

Ուսումնական Ագարակ

Տնկում ենք 30 խաղողի վազ

Սեպտեմբերի 30-Հոկտեմբերի 4

Ուսումնական նյութեր

4-րդ դասարան

Հյուսիսային Ամերիկա մայրցամաք

Հարավային Ամերիկա մայրցամաք

5-րդ դասարան

Մաքուր նյութեր և խառնուրդներ

Աստղագիտությունը Հայաստանում

Իրականացվող նախագծեր

Պարտիզապուրակային աշխատանքներ

Ուսումնական ջերմոց-ջերմատուն

Ուսումնական Ագարակ

Բույսերի խնամք

Սեպտեմբերի 23-27

Ուսումնական նյութեր

4-րդ դասարան

Աֆրիկա մայրցամաք

Ավստրալիա մայրցամաք

5-րդ դասարան

Պարզ և բարդ նյութեր

Նյութերի երեք հիմնական տեսակները

Իրականացվող նախագծեր

Պարտիզապուրակային աշխատանքներ

Ուսումնական ջերմոց-ջերմատուն

Ուսումնական Ագարակ

Բույսերի խնամք

Սեպտեմբերի 16-20

Ուսումնական նյութեր

4-րդ դասարան

Եվրասիա մայրցամաք

Աֆրիկա մայրցամաք

5-րդ դասարան

Նյութերի կազմությունը

Պարզ և բարդ նյութեր

Իրականացվող նախագծեր

Պարտիզապուրակային աշխատանքներ

Ուսումնական ջերմոց-ջերմատուն

Ուսումնական Ագարակ

Բույսերի խնամք

 

Սեպտեմբերի 9-13

Ուսումնական նյութեր

4-րդ դասարան

Մայրցամաքներ և աշխարհամասեր

5-րդ դասարան

Բնության ուսումնասիրման մեթոդները

Մարմիններն ու նյութերը մեր շրջապատում

Իրականացվող նախագծեր

Պարտիզապուրակային աշխատանքներ

Ուսումնական ջերմոց-ջերմատուն

Ուսումնական Ագարակ

Բույսերի խնամք