Բնագիտության առաջադրանքներ

 

բնագիտության դասագրքի հղում 

8.3. Բնական համակեցությունները և դրանց պահպանումը

1. Ի՞նչ բնական համակեցություններ գիտեք: 2. Թվե՛ք է կոհամակարգի երեք հիմնական բաղադրիչ ները: 3. Ինչո՞ւ են բույսերին համարում արտադրողներ: 4. Ո՞րն է քայքայողների դերը բնական համակեցությունում:

8.2. Շրջակա միջավայրի գործոնները

1. Էկոլոգիական ի ՞նչ գործոններ գիտեք։ 2. Ի ՞նչ նշանակություն ունի լույսը կենդանի օրգանիզմների համար։ 3. Ինչպե՞ս է խոնավությունը ազդում կենդանի օրգանիզմների վրա։ 4. Ո ՞ր կենդանիներն են հարմարված շրջակա միջավայրի ջերմային տատանումներին։

Մտածե՛ք Ի՞նչ կլինի, եթե գիշատիչ կենդանիները վերանան Երկրի երեսից:

8.1. Կենդանի օրգանիզմների կենսամիջավայրեր

1. Որո՞նք են կենդանի օրգանիզմների կենսամիջավայրերը։ 2. Ո՞րն է կոչվում օրգանիզմի բնակության վայր: 3. Ի՞նչ խմբերի են բաժանվում էկոլոգիական գործոնները: Читать далее

Առցանց բնագիտություն․Հունվարի 25-31

Պատասխանեք հարցերին քոմենթ բաժնում՝ օգտվելով դասագրքից կամ համացանցից։

1. Ե ՞րբ է լույսը բեկվում։ Ինչո՞վ է լույսի բեկումը տարբերվում անդրադարձումից։

2. Ո ՞ր դեպքերում է լույսի բեկման անկյունը՝ ա) փոքր լինում անկման անկյունից, բ) մեծ լինում ան կման անկյունից։ Читать далее

Առցանց բնագիտություն․ Հուվարի 18-25

Ստորև բերված են այն հարցերը, որոնց պետք է պատասխանեք՝ օգտվելով էլեկտրոնային դասագրքից կամ համացանցից։ Եթե կլինեն անհասկանալի հարցեր․ դիմեք։ Պատասխանները գրում եք իմ բլոգի comments բաժնում։ Անպայման նշում եք՝ անուն, ազգանուն, դասարան, որպեսզի մատյաններում գնահատելիս թյուրիմացություն չլինի։

1. Ինչու՞ ենք Արեգակը և աստղերը համարում լույսի բնական, իսկ մոմը և էլեկտրական լամպը՝ արհես  տական աղբյուրներ։

2.Ինչպես է տարածվում լույսը համասեռ միջավայրում

3.Ինչպես է տեղի ունենում Լուսնի և Արեգակի խավարումը(կարող եք նկարագրել նաև նկարելով՝ օգտվելով paint ծրագրից)

4.Ինչ է նշանակում անկման անկյուն և անդրադարձման անկյուն

5.Քանի տեսակի հայելիներ կան և որոնք են դրանք

 

Առցանց դասի առաջադրանքներ

Ընտրե՛ք ճիշտ տարբերակները:

  1. Ջերմաստիճանը որոշելու սանդղակներ են՝

ա) Ցելսիուսի բ) Ֆարենհայտի գ) Կելվինի դ) Ջոուլի

  1. Ջերմային ընդարձակման ժամանակ մարմնի զանգվածը՝

ա) մեծանում է բ) փոքրանում է գ) չի փոխվում Читать далее